• Toegangspoort voor (hulp)vragen en delen van zorgen

  M.O.S. Wegwijzers Toegangspoort voor (hulp)vragen en delen van zorgen Een laagdrempelige toegang voor inwoners die (hulp)vragen hebben is van belang. Er zijn tal van nieuwe initiatieven voor het aanbieden voor hulp en ondersteuning. De grote diversiteit maakt het echter moeilijk om overzicht te verkrijgen, en om het aanbod bij de...

 • Berichten van Plaatselijk Belang

    Secretariaat: De Goudberch 5 9222 LL Dr. Compagnie RABO-bank: NL50 RABO 0309.0214.64   www.drachtstercompagnie.info email: [email protected] Berichten van Plaatselijk Belang  De voorjaarsledenvergadering van 22 april a.s. gaat niet door en wordt een najaarsledenvergadering. De Stille Tocht en dodenherdenking op 4 mei gaan niet door. De 4/5 mei commissie bekijkt enkele...

 • update MFC

  Voor de laatste ontwikkelingen mbt. het MFC zie onder de knop MFC.

 • Melvin Twellaar

  Melvin Twellaar, dorpsgenoot, zijn ouders wonen op hoek Smidswei / Imerwyk, gaat als roeier naar de Olympische Spelen in Tokio. Samen met Stef Broenink uit Leiden vormt hij de dubbeltwee. Een artikel hierover stond in de Leeuwarder Courant van 15 februari, met foto!

 • Enquete

    Secretariaat: De Goudberch 5  9222 LL Dr. Compagnie RABO-bank: NL50 RABO 0309.0214.64 www.drachtstercompagnie.info email: [email protected] Beste dorpsgenoot, Graag vraagt het bestuur van Plaatselijk Belang uw medewerking voor het volgende: Plaatselijk Belang behartigt de belangen van de inwoners en daarom willen wij graag weten wat u belangrijk vindt, waarmee PB...

 • Enquete!!

  Denkt U er aan de enquete in te leveren?? Hartelijk dank daarvoor.

 • Aankomst Sinterklaas

  Sinterklaas is ook in Drachtster Compagnie binnengehaald. Onder prachtige weersomstandigheden en een grote publieke belangstelling werden Sinterklaas en zijn Pieten door de dorpsburgemeester van de Kompenije van harte welkom geheten. Een fotoverslag van dit welkom en het gezellige samenzijn in Cafe Aans vindt U onder de knop fotoalbum hierboven.

 • Laatste nieuws betreffende het MFC

  Er is weer nieuws betreffende het MFC. Zie onder de kop: MFC!

 • Huizenbouw Plan Zuid

  Wilt U een huis kopen of huren in Drachtster Compagnie? Dan is dit Uw kans!! Voor nadere informatie klik hier!    

 • Enquête Regionaal fietsnetwerk

  Enquête Regionaal fietsnetwerk De gemeenten Heerenveen, Ooststellingwerf, Opsterland, Smallingerland en Weststellingwerf vormen samen de regio Zuidoost Fryslân. Gezamenlijk hebben de gemeenten de Fietsagenda Zuidoost 2019 – 2023 vastgesteld. Met het opstellen van de Fietsagenda Zuidoost wordt in de regio extra prioriteit gegeven aan het stimuleren van het fietsgebruik door het...