• JAC: verslag Sinterklaasintocht anno 2020.

  Bijgaand artikel had in de Barte moeten staan, maar is door omstandigheden niet gebeurd. Wilt U het artikel lezen klik dan hier!

 • Friesch Dagblad: Bouw MFC kan bijna los!

  In het Friesch Dagblad van 6 januari 2021 stond op pagina 18 een artikele betreffende het MFC. Om het artikel te lezen moet U hier klikken.

 • Complimenten raad voor MFC Drachtstercompagnie

  Complimenten raad voor MFC Drachtstercompagnie Publicatie: do 07 januari 2021 14.28 uur op Waldnet DRACHTEN – De gemeenteraad Smallingerland heeft alle lof voor de inwoners van Drachtstercompagnie, die betrokken waren bij de plannenmakerij voor het multifunctioneel centrum in het dorp. De erkentelijkheid ging met name richting de bestuursleden van de vereniging...

 • Aanvragen Buurtbudget

                                         Aanvragen buurtbudget? Voor de regels, lees verder!                                    Dit zijn de algemene regels voor aanvraag buurtbudget: Heeft u een plan waarmee de leefbaarheid in uw buurt of dorp groter wordt? Dorpsbelang...

 • Plaatselijk Belang bedankt Annie van der Mei

  5 desimber 2020 PB bedankt Anny vd Mei foar har ynset tidens de Sinteklaasfeesten fan de ôfrûne 25 jier! Anny, hjoed is it Sinteklaasjûn en wy ha foar dy ek in lyts pakje kocht, want do nimst ôfskie, it hat moai west! 25 jier hast do Sinteklaas en syn swarte...

 • Verslag ledenvergadering 2019

  Voor het eerste deel van het verslag van de ledenvergadering van 2019 klik hier. Voor het tweede deel van het verslag klik hier.

 • Enquete

    In februari van dit jaar hield Plaatselijk Belang een enquête onder haar inwoners. Hier de resultaten en de vervolgstappen.                                         Waar moet pb zich de komende tijd mee bezig gaan...

 • Jaarverslag JAC-HKDK-Kulturele Kommisje

  Jeugdactiviteitencommissie Verslag van het JAC Dit jaar helaas tot op heden alleen een Bingo kunnen organiseren. In de volgende Barte zullen we nog een kleurwedstrijd plaatsen. Hier zullen nog enkele prijsjes voor worden gekocht. Ook zijn wij druk bezig met de Sinterklaasintocht. Zoals het was kan niet door de coronamaatregelen,...

 • Berichten van Plaatselijk Belang

  Berichten van Plaatselijk Belang Drachtstercompagnie   Secretariaat: De Goudberch 5 9222 LL Dr. Compagnie RABO-bank: NL50 RABO 0309.0214.64 www.drachtstercompagnie.frl                                       email: [email protected] I.v.m. de coronamaatregelen –  en de mogelijke aanscherping daarvan de komende...