de Barte

Op deze pagina kunt u onze dorpskrant ‘De Barte’ teruglezen.
Klik op de juiste uitgave gesorteerd op datum. Er wordt dan een pdf-bestand bestand geopend. Hiervoor is het programma Adobe Reader nodig. Adobe Reader (gratis) downloaden? Klik hier.

Redactie/lay-out
Michèl Houwen
it Heechfean 12, 9222 NZ (342479)
E-mail: [email protected]

Advertenties
[email protected]dia.nl

Verspreiding
[email protected]

Administratie
[email protected]

Bankrekeningnummer
NL50 RABO 0309021464

De Barte verschijnt in de maanden: januari-maart-mei-september-november.

2021
• De Barte – januari 2021

2020

De Barte – november 2020
De Barte
– september 2020

•  De Barte – mei 2020

•  De Barte – maart 2020
•  De Barte – januari 2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013