Vereniging Plaatselijk Belang.

Oprichting en doelstelling van Plaatselijk Belang.

Opgericht in 1933 als algemene vereniging; heeft nu een zeer ruime doelstelling, te weten de belangen van het dorp Drachtstercompagnie en haar inwoners zo goed mogelijk te behartigen, in het bijzonder met betrekking tot:

  • – verkeer en vervoer
  • – sport en recreatie
  • – bestemmingsplannen en woningbouw
  •  – voorzieningen en dienstverlening
  •  – onderwijs en kinderopvang
  •  – natuur en landschap
  •  – kunst en cultuur enz.
    Alles in de ruimste zin van het woord

Plaatselijk Belang Drachtstercompagnie heeft de ANBI-status (RSIN: 8054.66.083).
Adres: ’t Gebouke, Tsjerkebuorren 41  9203 NH Drachtstercompagnie.
E-mail adres: [email protected]

Jaarverslagen.
Wilt U een Jaarverslag nog eens nalezen, klik dan op het gewenste jaar.
Jaarverslag 2015-2016
Jaarverslag 2014-2015
Jaarverslag 2013-2014

————————————————————————————————————————————————

SAMENSTELLING BESTUUR: 

Michel Houwen
(tijdelijk) Voorzitter Plaatselijk Belang (MFC, verenigingen)
Heechfean 12
9222 NZ Drachtstercompagnie
Telefoon: 0512-342479
E-mail: [email protected]

Iepie Lindeboom-Hospes
Secretaresse Plaatselijk Belang (AED, ouderen)
De Goudberch 5
9222 LL Drachtstercompagnie
Telefoon: 06-47927967
E-mail: [email protected]

Rigtje Rozema-Schriemer
Penningmeester en ledenadministratie  Plaatselijk Belang (Fin. it Gebouke en de Barte)
De Feart 2a
9222 NR Drachtstercompagnie
Telefoon: 0512-342550
E-mail: [email protected]

Seppie Boomsma-Drost
Algemeen lid Plaatselijk Belang (woningbouw en energietransitie)
Tsjerkebuorren 1
9222 NH Drachtstercompagnie
Telefoon: 06-34187120
E-mail: [email protected] 

Sjoerdtje Leistra
Algemeen lid Plaatselijk Belang (it Gebouke, vrijwilligers, werkgr./commissies)
De Feart 40a
9222 NT Drachtstercompagnie
Telefoon: 06-52736868
E-mail: [email protected] 

Chris Bosma
Algemeen lid Plaatselijk Belang (woonwagenkamp, jeugd, Bisteparadyske)
Folgersterloane 60
9222 LJ Drachtstercompagnie
Telefoon: 06-22991747
E-mail: [email protected]

Sietse Wijbenga
Vertegenwoordiger van Plaatselijk Belang in de werkgroep Multi Functioneel Centrum.

De bestuursleden zijn onbezoldigd.

Bestuur Plaatselijk Belang
V.l.n.r.: Seppie Boomsma-Drost / Michel Houwen / Iepie Lindeboom-Hospes /
Chris Bosma / Rigtje Rozema-Schriemer / Sjoerdje Leistra
C————————————————————————————————————————————————–

Imme Nijboer
Verhuur Gebouke
Telefoon: 0512-342151
E-mail: [email protected] 

Jan Eijer
Website
Telefoon: 0512-341776
E-mail: [email protected]