In 1999 is de laatste dorpsvisie voor Drachtster Kompenije geschreven door Pleatslik belang. Verleden, heden en toekomst was de titel van de toekomstvisie/leefbaarheidsplan. De toenmalige missie, “De Kompenije wurket oan syn takomst”, had een doorzicht tot 2010.

De toenmalige visie bevatte een uitgebreide beschrijving van het dorp, haar historie en kenmerken.
Nu wordt er voor gekozen een beknopte kenschets te geven van de kernwaarden van het dorp, en de wensen daarin. We noemen dat het dorpsprofiel. Het voordeel van een dorpsprofiel is dat het minder tijdgebonden is dan een visie. Elk onderdeel van het profiel kan gemakkelijk bijgesteld of aangepast worden aan de ontwikkelingen en omstandigheden.

In het dorpsprofiel zijn wel concrete wensen en projecten beschreven die actueel zijn, en invulling geven aan het gewenste dorpsprofiel.

Klik hier voor het vernieuwde Dorpsprofiel (2014) (Adobe Acrobat vereist)