• Automatische Externe Defibrilator

  Automatische externe defibrillator. Drachtstercompagnie heeft de beschikking over een AED die dag en nacht te bereiken is. Locatie: Theeschenkerij, Tsjerkebuorren 5, 9222 NH Drachtstercompagnie Bij een hartstilstand is het van levensbelang dat een AED (Automatische Externe Defibrilator) binnen 6 minuten ingezet wordt om de kans van overleven te vergroten. Een AED moet...

 • HKDK: tentoonstelling N.H.Kerk

    Foto’s van de tentoonstelling op 19/20 oktober 2019 N.H. kerk te Drachtstercompagnie. Het is dit jaar 40 jaar geleden dat het gebouw van de Hervormde Kerk aan de Tsjerkebuorren te Drachtstercompagnie door brand werd verwoest Het kerkgebouw was een prominent dorpsgezicht en veel dorpsgenoten kunnen zich de kerk en...

 • Einde Kompenijster Sportnijs, de historie.

  Na 52 jaar geen Kompenijster Sportnijs meer in de brievenbus. Tijden veranderen en mede daarom is het begrijpelijk dat dit het laatste nummer van het Kompenijster Sportnijs is. Want wie leest er tegenwoordig nog een sportblad…… Vroeger zaten de mensen thuis te wachten op het volgende nummer van T.F.S. Nieuws,...

 • Presentatie minibieb

  Atelier-Cadeauwinkel-Schenkerij “Nijsgjirrich” presenteert i.s.m. Plaatselijk Belang de Minibieb, gratis boeken lenen en ruilen. Voor meer details klik hier!              

 • Burgemeester Rijpstra bezoekt Drachtster Compagnie

  Hierbij kort een korte impressie van het bezoek van burgemeester Rijpstra, de nieuwe burgemeester van Smallingerland, aan Drachtster Compagnie. De tijdelijke voorzitter van Plaatselijk Belang Michel Houwen heet burgemeester Rijpstra van harte welkom in de nieuwe theeschenkerij aan de Tsjerkebuorren.Kerstin van Kammen vertelt e.e.a. over het doel van deze theeschenkerij....

 • Jaarverslag Pl. Belang 2018-2019

  Jaarverslag Plaatselijk Belang Drachtstercompagnie, 2018-2019 Huidige bestuur: Jolanda van der Berg, voorzitter Iepie Lindeboom, secretaresse Rigtje Rozema, penningmeester Johan Vlietsra, o.a. contactpersoon ‘t Gebouke Michèl Houwen, o.a. contactpersoon website MFC. Het convenant is getekend en de commissie is weer een stap verder. Misschien kan Sietse vanuit Plaatselijk belang het verhaal...

 • Notulen ledenvergadering Plaatselijk Belang 10-04-2019

  Notulen van de ledenvergadering op woensdag 10 april 2019  Aanwezig: 36 personen inclusief het bestuur. Afmeldingen: Gauke en Anny van der Mei, Bonne en Rinskje Postma, Loura Veenstra en Iepie Lindeboom. Opening De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom. In het bijzonder de heren Jilles Louwes...

 • Dodenherdenking 2019

  Onderstaand gedicht werd tijdens de dodenherdenking van 2019 door Romy de Vries en Renske Mud van de Frissel voorgedragen. Dodenherdenking We hebben even omgekeken naar wat er vroeger is gebeurd, hoevelen er toen zijn bezweken we hebben hen opnieuw betreurd. Ze waren jong, vol idealen zetten zich voor de vrijheid...

 • Laatste mededelingen omtrent het MFC

  De laatste ontwikkelingen omtrent het MFC vindt U onder de kop  MFC.

 • Notulen Voorjaarsledenvergadering Plaatselijk Belang 2018

  Voorjaarsledenvergadering op woensdag 18 april 2018. Aanwezig 25 personen inclusief bestuur. Afmelding: Marie Bouma, Pieter Postma, Melle Sietsma, Jan Eyer, Ina van der Vlugt, Petra Mulder. Opening door Voorzitter Jolanda van der Berg, ze opent met de woorden fijn dat jullie er allemaal weer zijn. Jolanda verteld dat ze bij...