Nog geen reacties

Enquête Regionaal fietsnetwerk

Enquête Regionaal fietsnetwerk

De gemeenten Heerenveen, Ooststellingwerf, Opsterland, Smallingerland en Weststellingwerf vormen samen de regio Zuidoost Fryslân. Gezamenlijk hebben de gemeenten de Fietsagenda Zuidoost 2019 – 2023 vastgesteld. Met het opstellen van de Fietsagenda Zuidoost wordt in de regio extra prioriteit gegeven aan het stimuleren van het fietsgebruik door het comfortabeler, sneller en aantrekkelijker maken van het regionaal fietsnetwerk. De prioriteit in 2019 ligt bij het uitvoeren van een quick scan naar de kwaliteitsverbetering van de hoofdfietsroutes in Zuidoost Fryslân en het onderzoeken van een snelfietsroute tussen Heerenveen en Drachten.

In deze enquête worden vragen gesteld over het regionale fietsnetwerk en (afhankelijk van uw antwoorden) de snelfietsroute tussen Heerenveen en Drachten

https://www.roelofsgroep.nl/fietseninzuidoostfryslan