Nog geen reacties

Jaarverslag JAC-HKDK-Kulturele Kommisje

Jeugdactiviteitencommissie

Verslag van het JAC

Dit jaar helaas tot op heden alleen een Bingo kunnen organiseren.
In de volgende Barte zullen we nog een kleurwedstrijd plaatsen.
Hier zullen nog enkele prijsjes voor worden gekocht.

Ook zijn wij druk bezig met de Sinterklaasintocht. Zoals het was kan niet door de coronamaatregelen, maar wij hebben al een aantal leuke alternatieven!

Zoals een soort live-stream-bingo! Presentatie door Sint en Pieten, de prijsjes zullen de pieten dan door het dorp langsbrengen. De kinderen/ouders kunnen zich aanmelden en ontvangen dan het YouTube kanaal.

Jullie horen spoedig van ons!

Groetjes Janet.

 

Verslag van de HKDK

Afgelopen jaar hebben wij het volgende gedaan.

In Oktober hebben wij een tentoonstelling van de Herv. Kerk gehad waarbij rond de 200 mensen zijn geweest. De tentoonstelling zag er weer verzorgd uit en tevens zijn er weer nieuwe attributen en foto’s betreffende de kerk ingeleverd en zijn er ook weer verhalen uitgewisseld. Wat ons steeds verbaasd is dat er weinig huidige dorpsbewoners komen en dat er ook nog veel mensen het niet meekrijgen van de expositie terwijl hier wel enige aandacht aan geschonken wordt.

In September zijn wij verhuisd van Fallaetswei nr 17 naar Tsjerkebuorren 5 met . Wij zitten op dit moment in het woongedeelte van de winkel. Wij waren genoodzaakt om te verhuizen en hebben daarom de units die bij de oudheidskamer stonden verkocht.

Op 12,13 en 14 december is er weer onze jaarlijkse kerstmarkt geweest.

In Maart zouden wij meedoen aan het project NL-Doet. Deze is door de corona uitgesteld en hebben wij op eigen initiatief afgehandeld. Dit was het aanpakken van de tuin achter het ’t Gebouwke. Er is inmiddels ook een tuinman (Aize de Jong)  geregeld die voor ons de tuin gaat onderhouden. Melle Veenstra helpt hem daarbij.

De activiteiten in Mei (expositie Oorlog) en Oktober (expositie 10-jarig jubileum HKDK) zijn door de corona niet doorgegaan. Deze activiteiten hebben wij verschoven naar volgend jaar mocht dit dan door kunnen gaan.

Elke tweede dinsdagavond van de maand vergaderen wij en elke laatste zaterdag van de maand komen wij bij elkaar om activiteiten voor te bereiden of dingen aan te pakken die gebeuren moeten.

Inmiddels hebben wij een commissie opgericht waarbij Ruurd Verbeek, Sietse Wijbenga en Piet Vlieg zitting in hebben genomen en zij zullen proberen om subsidie hier en daar los te krijgen voor de Oudheidskamer.

Al met al zijn wij druk bezig en zijn wij zeer tevreden met het verloop.

Namens de stichting Oudheidskamer Dr.Compagnie/HKDK

 

Kulturele Kommisje 

Verslag van de culturele commissie 2019 

2019 was een rustig jaar met bijna geen optredens.
In november verzorgden  Klun en Knoffelhakke een gezellige avond met “Dikke Maten”.

Anny van der Mei en Maeike Nijboer namen deze avond afscheid. Beide zaten ze meer dan 20 jaar in de culturele commissie. Djoekie Wybrandi en Enoch de Jong volgen hun op.