Nog geen reacties

Enquete

 

Secretariaat: De Goudberch 5  9222 LL Dr. Compagnie
RABO-bank: NL50 RABO 0309.0214.64

www.drachtstercompagnie.info
email: [email protected]

Beste dorpsgenoot,

Graag vraagt het bestuur van Plaatselijk Belang uw medewerking voor het volgende:

Plaatselijk Belang behartigt de belangen van de inwoners en daarom willen wij graag weten wat u belangrijk vindt, waarmee PB zich volgens u moet bezighouden. Om dat te weten te komen vragen wij u bijgaande enquête in te vullen. Het kost u zo’n 10 minuten en wij zijn er enorm mee geholpen! Alvast erg bedankt!

ALGEMEEN:

 1. Wat is uw leeftijd?

0          tot   20 jaar

0          20 tot 40 jaar

0          40 tot 65 jaar

0          65 +

 1. Wat doet u in het dagelijks leven?

0          studeren

0          werken

0          werkzoekend

0          gepensioneerd

o          anders

 1. In ons dorp zijn de laatste jaren veel voorzieningen verdwenen (o.a. de winkel, een café en een school). Welke mist u het meest? 

…………………………………………………………………………………………………………………….

 1. Wat vindt u van de uitstraling van ons dorp?

0          goed

0          neutraal

0          slecht, want……………………………………………………………………………………….

 1. Wat zijn volgens u de sterke punten van ons dorp? 

…………………………………………………………………………………………………………………….

 1. Wat zijn volgens u de zwakke punten van ons dorp?

……………………………………………………………………………………………………………………. 

 1. Bent u tevreden over het functioneren van onze wijkagent?

0          ja

0          nee, want………………………………………………………………………………………………………..

0          geen mening

 1. Weet u onze wijkagent te vinden?

0          nee

0          ja

 1. Bent u vrijwilliger in het dorp?

0          ja

0          nee

0          ik zou wel iets willen doen op het gebied van             ……………………………………………

JEUGD

 1. Worden er voldoende activiteiten voor de jeugd (t/m 12 jaar) georganiseerd?

0          ja

0          nee

 1. Zijn er activiteiten/voorzieningen voor de jeugd t/m 12 jaar die je mist? Zo ja, welke?

0          nee

0          ja, o.a. ………………………………………………………………………………………………………….

 1. Worden er voldoende activiteiten voor jongeren (t/m 17 jaar) georganiseerd?

0          ja

0          nee

 1. Zijn er activiteiten/ voorzieningen voor jongeren t/m 17 jaar die je mist? Zo ja, welke?

0          nee

0          ja, o.a.  …………………………………………………………………………………………………………..

 1. Een vraag vanuit SWS de Frissel: Welke partijen zouden kunnen assisteren bij naschoolse opvang?(Denk aan de Vogelwacht, toneel, biljartcursus, etc., mogelijk in school).

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

SPORT/RECREATIE

 1. Zijn er voldoende mogelijkheden om te sporten in Drachtstercompagnie?

Zo nee, welke mis je?

0          ja

0          nee, o.a…………………………………………………………………………………………………………..

 1. Zijn er voor ouderen voldoende activiteiten? Zo nee, welke mist u?

0          ja

0          nee, o.a. …………………………………………………………………………………………………………

 1. Moet er volgens u naast de Knobben een alternatieve wandel-fietsroute naar Drachten komen?

0          ja

0          nee

0          geen mening

 1. Vindt u dat er voldoende (veilige) wandelpaden in en rond ons dorp zijn?

0          ja

0          nee

INFORMATIE

 1. Wat vindt u van onze dorpskrant ‘De Barte’?

0          goed

0          matig

0          slecht

0          wat mist u in de Barte?            …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

 1. De Barte verschijnt 5x per jaar. Is dat voldoende?

0          ja

0          nee

 1. Kijkt u wel eens op het infobord bij het eco-parkje?

0          ja

0          nee

 1. Kijkt u wel eens op de site www.drachtstercompagnie.info?

0          ja

0          nee

 1. Vindt u dat u via de Barte en de website (www.Drachtstercompagnie.info) voldoende geïnformeerd wordt over de voortgang van het MFC?

0          ja

0          nee

WONEN

 1. Wilt u in Drachtstercompagnie blijven wonen?

0          ja

0          nee

o          weet ik nog niet

 1. Wat voor woning zoekt u, mocht u gaan verhuizen?

0          huurwoning

prijs:    0          tot €500          0          tot €700          0      € 700+

0          koopwoning

prijs:    0          tot €175.000   0          tot €300.000   0    €300.000+

0          weet ik nog niet

 

 1. Hoe vindt u het wonen in Drachtstercompagnie?

0          plezierig

0          matig

0          niet plezierig 

 1. Als Drachtstercompagnie van het gas af moet, wat moet er dan voor in de plaats komen (zonne-energie/ windenergie/ anders)?

………………………………………………………………………………….

 1. Stelt u het op prijs om over alternatieven geïnformeerd te worden?

0          ja                                                                                                                      0         nee

 1. Heeft u belangstelling om samen als dorp alternatieve projecten (i.p.v. gas) op te starten?

0          ja

0          nee 

 1. Zijn er verkeersonveilige situaties in ons dorp?

0          nee

0          ja, o.a. …………………………………………………………………………………………………

 1. Zijn er volgens u voldoende parkeermogelijkheden?

0          ja

0          nee

PLAATSELIJK BELANG

 1. Waar zou Plaatselijk Belang zich de komende jaren mee bezig moeten houden? 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

 1. Zou u wel eens naar een bijeenkomst willen als vertegenwoordiger van PB?

0          ja

0          nee

 1. Zou u wel eens een klus voor PB willen doen?

0          ja

0          nee

 1. Zou u bestuurslid willen worden van Plaatselijk Belang?

0          nee

0          ja

0          weet ik nog niet

 1. Ziet u voor u zelf een rol weggelegd in het toekomstige Multi Functioneel Centrum?

0          nee

0          ja, als………………………………………………………………..

 1. Wat wilt u nog graag vermelden?

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 1. Mocht u er geen bezwaar tegen hebben, mogen wij uw naam weten?

0          nee

0          ja hoor, …………………………………………………………………………………………..

 

Bedankt voor uw medewerking!

U kunt de enquête, graag voor 1 februari, weer inleveren op de volgende adressen:

Michèl Houwen                   Heechfean 12

Rigtje Rozema                     De Feart 2a

Iepie Lindeboom                  De Goudberch 5

Sjoerdtje Leistra                   De Feart 40a

Seppie Boomsma                Tsjerkebuorren 1

Chris Bosma                         Folgersterloane 60

Plaats een reactie