Nog geen reacties

Burgemeester Rijpstra bezoekt Drachtster Compagnie

Hierbij kort een korte impressie van het bezoek van burgemeester Rijpstra, de nieuwe burgemeester van Smallingerland, aan Drachtster Compagnie.
De tijdelijke voorzitter van Plaatselijk Belang Michel Houwen heet burgemeester Rijpstra van harte welkom in de nieuwe theeschenkerij aan de Tsjerkebuorren.Kerstin van Kammen vertelt e.e.a. over het doel van deze theeschenkerij.
Ruurd Verbeek vertelt over de historie van Drachtster CompagnieSietse Wijbenga en Pieter Postma informeren de burgemeester over de ontwikkelingen m.b.t. het te bouwen MFC.Chris Bosma fungeert als chauffeur van de trekker met aanhanger die de route door het dorp langs de verschillende lokaties aflegt.Yneke brengt de burgemeester op de hoogte van de aktiviteiten van kinderopvang Us Stekje.Maeike Keuning brengt de plannen en de tot nu toe gevoerde akties van de Groencommissie naar voren.Petra Nicolai introduceert het laatste kunstwerk tegenover it Gebouke in de Feart.De middag werd in it Gebouke besloten met een broodmaaltijd en konden we, mede dankzij het prachtige weer terugkijken op een geslaagde middag,

Plaats een reactie