Nog geen reacties

Berichten van Plaatselijk Belang

Berichten van Plaatselijk Belang Drachtstercompagnie

 

Secretariaat: De Goudberch 5
9222 LL Dr. Compagnie
RABO-bank: NL50 RABO 0309.0214.64

www.drachtstercompagnie.frl                                       email: [email protected]

I.v.m. de coronamaatregelen –  en de mogelijke aanscherping daarvan de komende tijd – heeft het bestuur besloten de najaarsledenvergadering die stond gepland op 28 oktober niet door te laten gaan.

Tijdens het spreekuur van 20 oktober (19.00 – 19.30 uur in it Gebouke) kunt u:

 • Het financieel verslag inzien;
 • De financiële verslagen van de HKDK/ JAC en Kulturele Kommisje;
 • Vragen stellen en/of opmerkingen plaatsen aan het bestuur.

Vanaf 20 oktober a.s. staan op de website www.drachtstercompagnie.frl

 • Het verslag de voorjaarsledenvergadering 2019;
 • Verslagen van de HKDK/ het JAC en Kulturele Kommisje
 • Het verslag van de kascommissie;
 • Een algemeen stuk over de uitkomst van de enquête;
  (Vervolgstappen komen aan de orde op de eerstvolgende ledenvergadering van PB).
  Graag uw aandacht, want hierbij hebben wij uw hulp nodig);

Namens het bestuur, Michèl Houwen.