Enquete

  Secretariaat: De Goudberch 5  9222 LL Dr. Compagnie RABO-bank: NL50 RABO 0309.0214.64 www.drachtstercompagnie.info email: [email protected] Beste dorpsgenoot, Graag vraagt het bestuur van Plaatselijk Belang uw medewerking voor het volgende: Plaatselijk Belang behartigt de belangen van de inwoners en daarom willen wij graag weten wat u belangrijk vindt, waarmee PB...

Lees verder

Aankomst Sinterklaas

Sinterklaas is ook in Drachtster Compagnie binnengehaald. Onder prachtige weersomstandigheden en een grote publieke belangstelling werden Sinterklaas en zijn Pieten door de dorpsburgemeester van de Kompenije van harte welkom geheten. Een fotoverslag van dit welkom en het gezellige samenzijn in Cafe Aans vindt U onder de knop fotoalbum hierboven.

Lees verder

Enquête Regionaal fietsnetwerk

Enquête Regionaal fietsnetwerk De gemeenten Heerenveen, Ooststellingwerf, Opsterland, Smallingerland en Weststellingwerf vormen samen de regio Zuidoost Fryslân. Gezamenlijk hebben de gemeenten de Fietsagenda Zuidoost 2019 – 2023 vastgesteld. Met het opstellen van de Fietsagenda Zuidoost wordt in de regio extra prioriteit gegeven aan het stimuleren van het fietsgebruik door het...

Lees verder

Automatische Externe Defibrilator

Automatische externe defibrillator. Drachtstercompagnie heeft de beschikking over een AED die dag en nacht te bereiken is. Locatie: Theeschenkerij, Tsjerkebuorren 5, 9222 NH Drachtstercompagnie Bij een hartstilstand is het van levensbelang dat een AED (Automatische Externe Defibrilator) binnen 6 minuten ingezet wordt om de kans van overleven te vergroten. Een AED moet...

Lees verder

HKDK: tentoonstelling N.H.Kerk

  Foto’s van de tentoonstelling op 19/20 oktober 2019 N.H. kerk te Drachtstercompagnie. Het is dit jaar 40 jaar geleden dat het gebouw van de Hervormde Kerk aan de Tsjerkebuorren te Drachtstercompagnie door brand werd verwoest Het kerkgebouw was een prominent dorpsgezicht en veel dorpsgenoten kunnen zich de kerk en...

Lees verder